2023 m. sieninis katalikiškas liturginis kalendorius

Spausdinti
2023 metų sieninis liturginis kalendorius
2023 liturginis kalendorius (priekinis viršelis)
Aprašymas

Jau šeštus metus leidžiamas 2023 metų tradicinių šv. Mišių (aukojamų pagal 1962 m. mišiolą) sieninis liturginis kalendorius, papuoštas nuostabiais senąją katalikišką Lietuvą vaizduojančiais paveikslais, sakraliniais lietuvių dailininkų kūriniais ir kt. Kalendoriuje rasite visą katalikui reikalingą informaciją: šventes ir minėjimus, pasninko ir susilaikymo nuo mėsiškų valgių dienas, tradicijas, susijusias su konkrečiomis dienomis, liturgines spalvas ir dar daugiau! Kalendoriaus tikslas – padėti tikintiesiems pažinti vieną svarbiausių Katalikų Bažnyčios Tradicijos turtų – jos liturginius metus – ir taip pagilinti ryšį su Kristumi ir Jo Bažnyčia.

Kalendoriaus dydis: 25x38 cm (atlenkus – 50x38 cm). Surišimas: balta spiralė.

Skirtingai nei pagoniškos religijos, laiką suprantančios kaip amžiną besisukantį ciklą, krikščionybė laiką supranta linijiniu būdu – jis turėjo pradžią ir turės pabaigą. Bet šį antrojo Jėzaus Kristaus atėjimo laukimo laiką Katalikų Bažnyčia yra suskirsčiusi į besikartojančius ciklus, vadinamus liturginiais metais. Besikartojantys liturginių metų ciklai mums padeda nuolat judančioje laiko tėkmėje nepamiršti visos šios tėkmės tikslo – antrojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Taip pat mums vis primenamas ir mūsų pačių asmeninis tikslas – atgailaujant šioje žemėje laimėti dangų. Nuolatinis tikinčiojo budrumas palaikomas išdėsčius liturginius metus chronologiška tvarka: jų pradžioje minimas Jėzaus Kristaus gimimas, o pabaigoje – būsimas antrasis Jo atėjimas.

Kvietimas sekti katalikiškus liturginius metus yra kvietimas vis iš naujo išgyventi Evangeliją – nuo Kristaus įsikūnijimo ir gimimo iki Jo įžengimo į dangų ir karaliavimo. Pavasarį Jis įžengia į pasaulį per nekaltas Marijos įsčias, o po devynių mėnesių, žiemą, Jis gimsta, yra apipjaustomas ir gauna vardą. Jis auginamas Šventojoje Šeimoje ir sutinka savo pusbrolį Joną. Jis eina į dykumą, ir mes ten einame kartu su Juo gavėnios metu. Tuomet seka Jo Kančia ir Agonija, neilgai trukus perkeičiama Jo Prisikėlimo, Įžengimo į dangų ir Sekminių. Dabar Jis karaliauja – ir taip amžinai. O mes laukiame antrojo Jo atėjimo, jau pradėdami ruoštis švęsti Jo pirmąjį atėjimą. Taip ciklas prasideda iš naujo – tarsi ratas, besisukantis jau du tūkstantmečius.

Katalikas, kuris savo gyvenime pažįsta šį liturginį ratą, pažįsta ir Kristų. Katalikas, deramai švenčiantis liturgines šventes ir ištikimai besilaikantis Bažnyčios tradicijų, tikrai gali sakyti turįs artimą ryšį su savo Viešpačiu.

19

7